Cijene

Apartman Predsezona Sezona Postsezona
Apartman A1 40€ 50€ 40€
Apartman A2 40€ 50€ 40€
Apartman A3 40€ 50€ 40€
Apartman A4 70€ 90€ 70€
Apartman A5 60€ 80€ 60€
Villa Apartman A6 120€ 150€ 120€

Apartman 1

Apartman 2

Apartman 3

Apartman 4

Apartman 5

Villa Apartman 6